Wij zijn Patrick en Silvia Kuijpers. In het voorjaar van 2018 zijn wij getrouwd en in november 2018 zijn wij ouders geworden van ons lieve zoontje.

Naast onze hobby’s en het genieten van het ouderschap wilden wij graag samen een bedrijf opstarten.
En hoe leuk zou het zijn als je eigen product ook binnen je eigen gezin te gebruiken is?! Zo is Happy Hero ontstaan; het maken van prentenboeken.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, waaraan wordt voorgelezen, beter scoren op de taalgebieden zoals de woordenschat, zinsontwikkeling en het tekstbegrip. Ook scoren zij beter op de onderdelen: luistervaardigheid, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid (Bus, Van Ijzendoorn, Pellegrini & Terpstra, 1994)., dan kinderen waaraan niet of minder vaak wordt voorgelezen.

Het dagelijks voorlezen zorgt later voor betere prestaties op school. Ook geeft het kinderen een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling (Murray & Egan, 2014; Millenium Cohort Study, 2010; Kalb & Ours, 2013).

Naast wetenschappelijk onderzoek heeft Silvia ook in de praktijk ervaren welke effecten voorlezen heeft op kinderen. Als logopedist werkt Silvia veel met jonge kinderen welke een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling hebben. Deze kennis en ervaringen dragen bij aan het ontstaan van Happy Hero. 

Vanaf 3 maanden kun je al voorlezen aan kinderen. Rond 6 maanden komt hier enige vorm van interactie bij kijken. Baby’s luisteren naar je stem, hierdoor wordt de spraak- en taalontwikkeling gestimuleerd. Ook verhoogt het het concentratievermogen, wat voordelen biedt in de verdere ontwikkeling.
Toch starten veel ouders pas met voorlezen wanneer hun kind de leeftijd van ongeveer 1 jaar bereikt.
Naast dat het leuk is, is het ook belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met het voorlezen.

Onze missie

Voorlezen vinden wij heel waardevol voor de ontwikkeling van kinderen.  Maar je kan nog een stapje verder gaan; interactief voorlezen.
Interactief voorlezen is het voorlezen van een prentenboek waarbij je het verhaal regelmatig onderbreekt om samen te praten over de illustraties en gebeurtenissen in een boek.  Het stellen van open vragen en het ingaan op de spontane reacties van kinderen geeft aanleiding tot leuke, en vaak hele grappige, gesprekjes. Het kind wordt op deze manier zoveel mogelijk betrokken bij het lezen.

Eigenlijk kun je alle prentenboeken op een interactieve manier voorlezen, maar er zijn weinig prentenboeken die deze vorm van voorlezen als speerpunt hebben. 

Daar willen wij verandering in brengen! Onze boeken zijn gericht op de interactie tussen de ouder en het kind.
Onze boeken zijn zelf geschreven, geïllustreerd, opgemaakt en uitgegeven. Dit betekent dat wij de focus kunnen leggen op de beleving van het kind. Het kind mag zich tijdens het verhaal een echte held voelen. Een held, die de wereld aan kan!

Wil je hier meer over lezen, neem dan eens een kijkje op de pagina: Wat is interactief voorlezen en hoe werkt het

Silvia werkt als logopedist veel met kinderen. Het mooie aan het werken met kinderen is dat je de kinderen grote stappen ziet maken in hun ontwikkeling en deze stappen ook nog eens mag ondersteunen.

Binnen Happy Hero kan Silvia haar hobby tot uiting laten komen: tekenen.

De illustraties voor de boeken en de website worden ontworpen en getekend door Silvia.

Naast het samen schrijven van de teksten met Patrick, richt Silvia zich extra op het aanbod van de interactieve elementen in de verhalen.

Patrick heeft grote interesse in SEO en is hier veel mee bezig in het dagelijks leven. Het is dan ook niet heel verrassend dat hij dit verzorgt voor Happy Hero.


Binnen Happy Hero richt Patrick zich voornamelijk op de vormgeving van zowel de website als de boeken.
Ook schrijft Patrick samen met Silvia de teksten van de boeken en zijn zij samen verantwoordelijk voor de marketing.